AITECH JOINT STOCK COMPANY Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về AITECH JOINT STOCK COMPANY instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Quản lý kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bữa ăn
Hỗ trợ kiểm soát bữa ăn dành cho nhân viên của bạn
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

LATAM Document
LATAM Document Types
Kế toán Việt Nam